Blog/Nieuws

Terug

Blog/Nieuws

BIM met Roma

Vriesdeuren met grote afmetingen in Karachi Pakistan

Nieuwe editie Roma Info nieuwsbrief

Is rand- en valbeveiliging bij montage sandwichpanelen plafonds nodig?

BES-6001 certificering ‘Zeer Goed’ voor Roma-isolatiepanelen

Archief

Blog/Nieuws

BIM met Roma

BIM met Roma

In de bouwsector bouwen we steeds meer virtueel met BIM. In deze werkmethodiek leveren alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken hun informatie digitaal aan en zien ze van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is continu beschikbaar en altijd actueel. Dat BIM nog altijd veel vragen oproept, is waarschijnlijk geen nieuws voor u. In het E-book ‘BIM bij Roma’ delen wij onze visie en onze aanpak met betrekking tot BIM. Eerst leggen we uit: wat is BIM precies? Daarna wat er voor BIM nodig is en hoe we samen met andere bouw- en installatiepartijen kunnen “bimmen”. Hoe gaat Roma in de praktijk om met BIM? En hoe verloopt een tekentraject?

Waarom kiezen voor Roma?

Inmiddels zijn er voor isolatiesysteembouw projecten meerdere leveranciers in de markt waarmee ontwerpers en bouwers samenwerken in BIM. Maar waarom zou je kiezen voor Roma? Technisch directeur Johan Woestenberg: “Omdat wij op hoog kennisniveau inhoudelijk kunnen participeren in een BIM-project (ACE Architectural Designer). We hebben alles onder één dak en in eigen beheer. Dit geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf aanpassingen te maken of te modelleren voor onderdelen binnen onze scoop waarvan nog geen bibliotheek beschikbaar is en waarmee we toch het model compleet kunnen houden En daarmee kunnen we snel schakelen en creatieve oplossingen bieden die binnen het ontwerp en BIM-structuur gewenst zijn. We hebben inmiddels bij meerdere projecten onze ervaringen en inzichten zien groeien en ontwikkelen”.

Wat betekent BIM voor Roma in de toekomst?

Johan Woestenberg: “Onze visie is dat BIM voor de bouwwereld grote voordelen in kwaliteit en efficiëntie kan opleveren bij een goede BIM-coördinatie met een goed en tijdig besluitvormingsproces gedurende de ontwerpfase, voorbereiding- en realisatiefase. Onze ambitie is om onze inhoudelijk toegevoegde waarde nog meer uit te dragen. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium aanschuiven om deze voordelen ook concreet te kunnen maken voor onze opdrachtgevers. Voor een goed integraal ontwerp is immers de specifieke kennis en ervaring van verschillende bouwonderdelen in een zo vroeg mogelijk stadium noodzakelijk. Een goed voorbeeld hiervan is het project Domino’s Pizza in Nieuwegein waar onze toegevoegde waarde een beter ontwerp en kostenbesparingen heeft opgeleverd voor de opdrachtgever”.

Graag denken wij mee in oplossingen. Met de informatie leveren wij een bijdrage in het BIM-traject aan alle partijen en gebruikers. In de whitepaper ``BIM met Roma`` leggen wij nader uit, hoe wij digitaal meebouwen aan uw BIM-project. Wilt u met ons van gedachten wisselen hier over? Of uw specifieke vraagstuk met ons bespreken? Dat kan. U bent van harte welkom!

Vriesdeuren met grote afmetingen in Karachi Pakistan

Vriesdeuren met grote afmetingen. Daar was de BOML Container Freight Station (CFS) naar op zoek. Wij produceerden en installeerden onze vriesdeuren van maar liefst 6 meter hoogte in het warehouse van BOML CFS in de haven van Karachi (Pakistan).

Architectenbureau Goedehuizen in Waalwijk (NL) tekende voor het ontwerp van dit nieuwe vrieshuis.

Monteur Swat Peeraer installeerde de vriesdeuren (zowel schuif- als hefdeuren). Tevens monteerde hij de overhead- en snelroldeuren. Onze complimenten gaan uit naar Swat die de hele operatie, ondanks alle hindernissen door de pandemie, succesvol voltooide.

Veel dank aan Mr. Tarek, Sheraz en alle andere medewerkers van de BOML CFS voor het vertrouwen en de samenwerking!

Schuifdeuren serie 2010 voor grote koel- en vriesruimten

Hefdeuren serie 3010 voor grote koel- en vriesruimten

Nieuwe editie Roma Info nieuwsbrief

Jaarlijks geven wij een gedrukte nieuwsbrief uit voor alle geïnteresseerden in ontwikkelingen en achtergronden over onze isolatiebouw: de projecten en de producten.

In deze editie:

 • Nieuwe huisvesting Domino’s Pizza

 • Uitbreiding deurenserie High Care

 • Maatwerk schuifdeur op groot formaat voor logistiek proces

 • Nieuwe besturing voor schuifdeuren

 • Nieuwe deuropener koel- en vriesschuifdeuren

 • BES-6001: ‘Zeer Goed’ voor Roma-isolatiepanelen

 • Recente projecten

 • Projecten in voorbereiding

 • Download hieronder de nieuwe editie van de Roma Info

  Roma_info_nieuwsbrief-Sept_2020

  Overig Blog/Nieuws

  Is rand- en valbeveiliging bij montage sandwichpanelen plafonds nodig?

  Wat zijn de gevaren?

  Werken op hoogte brengt verschillende gevaren met zich mee. Dat is te lezen op Arbo-online en kunnen wij uit eigen ervaring ook bevestigen. Vanaf 2,5 meter geldt dat er sprake is van een verhoogd risico dat in het ergste geval fatale gevolgen kan hebben. Dat blijkt wel uit diverse cijfers over ongevallen op de bouwplaats die de Arbeidsinspectie registreert.

  Sinds jaar en dag is het vallen van een hoogte één van de meest voorkomende ongevallen op de bouwplaats. Onze Roma-monteurs werken veelal op grotere hoogte en dit aspect heeft daarom ook onze hoogste prioriteit. Daarom dient er te allen tijde de juiste rand- en valbeveiliging te zijn voorzien bij montage van sandwichpanelen plafonds.

  Wat zijn oorzaken van ongevallen?

  Allereerst de belangrijke oorzaken van ongevallen bij het werken op hoogte:

 • Te weinig aandacht besteden aan veiligheid bij het werken op plafonds al in de ontwerp- en voorbereidingsfase.
 • Het ontbreken van een gezamenlijke (integrale) aanpak en verantwoordelijkheid voor de juiste oplossing.
 • Volgens de Inspectie SZW gaat het vooral om een gebrek aan regie en coördinatie, (gevoelde) werkdruk, niet adequaat reageren op onverwachte situaties en het ontbreken van toezicht. Gebouweigenaren, opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk.
 • Werkgevers en werknemers nemen onnodige risico’s door onjuiste, onvolledige of zelfs in het geheel geen maatregelen en voorzieningen te treffen tegen valgevaar. Dus is er sprake van afwezigheid of onjuist gebruik van plafond randbeveiliging en ladders en het onjuist toepassen van afzettingen of dichtleggen van sparingen.

 • Welke oplossingen zijn er hiervoor in theorie?

  Liefst willen we graag allemaal sneller en efficiënter werken; het werk gewoon maken. Maar zonder valbeveiliging is werken boven 2,5 meter hoogte wettelijk niet toegestaan! Hoe moet de klus dan op een veilige manier worden geklaard? Oplossingen daarvoor zijn een volgorde van maatregelen die in de Arbowet zijn vastgelegd. de arbeid hygiënische strategie (AHS). De strategie bestaat uit vier niveaus van maatregelen. Men moet steeds eerst kijken of een maatregel op het eerste niveau mogelijk is, daarna op het tweede, enzovoort.

  Samenvattend:

 • Niveau 1 bronaanpak: het wegnemen van ontstane hoogten door aanbrengen van een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer.
 • Niveau 2: collectieve maatregel: het gevaar tegengaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken of leuningen.
 • Niveau 3: individuele maatregel: voldoende sterke en grote vangnetten op doelmatige wijze aanbrengen of doelmatige veiligheidsgordels gebruiken met vanglijnen van voldoende sterkte, dan wel andere technische middelen die ten minste een zelfde mate van beveiliging geven.
 • Niveau 4: Persoonlijke Bescherming Middelen: voor valbescherming kan dat zijn een harnasgordel in combinatie met vanglijn en valdemper.

 • Het ‘afdalen’ in de AHS-volgorde is alléén toegestaan als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is, of als deze meer risico met zich mee brengt.
  Een maatregel afwijzen of overslaan op grond van bijvoorbeeld esthetica mag dus niet.
  Ook economische oorzaken mogen voor deze gevaren niet worden aangewend als reden voor een maatregel op lager niveau.

  Naar de mening van Roma Nederland B.V. verdienen de veiligheidsvoorzieningen op beloopbare plafonds meer gezamenlijke aandacht. Vooral omdat in onze gevallen meerdere bouw- en installatiepartijen onze plafonds als werkruimte gebruiken. Hierbij zijn algemene (permanente) voorzieningen gewenst die na oplevering van de isolatiebouw blijven staan.

  Welke oplossingen zijn er in de praktijk?

  Om het werken op hoogte op beloopbare sandwichpanelen plafonds nog veiliger te maken, bieden wij de volgende oplossingen:

 • Onze verkoopadviseur informeert de opdrachtgever / eindgebruiker tijdig vooraf ter preventie. Hij bespreekt de mogelijkheden en maakt deze financieel inzichtelijk.
 • Roma-sandwichpanelen worden tot één meter boven de plafondhoogte opgetopt zodat er een (permanente) valbeveiliging ontstaat.
 • In sommige situaties is het niet mogelijk om wanden hoger door te trekken. Dan moet er toch een (tijdelijke) collectieve randbeveiliging worden aangebracht, die door meerdere bedrijven wordt gebruikt.
 • In het ontwerp behoort een aanlijnsysteem opgenomen te worden om dakkappen te kunnen monteren daar waar geen collectieve veiligheidsvoorzieningen kunnen worden aangebracht.
 • De coördinatie en het regisseren kan men het beste aan de hoofdaannemer overlaten. Die controleert en maakt dan een eerlijke kostenverdeling over alle betrokken bouwpartijen.

  Met een meer gezamenlijke aanpak en samenwerking komen we verder: samen sterk voor veilig werk!

 • Blog: Beloopbare plafonds in sandwichpanelenbouw

  Overig Blog/Nieuws

  BES-6001 certificering ‘Zeer Goed’ voor Roma-isolatiepanelen

  De Roma-isolatiepanelen hebben het certificaat BES-6001 met beoordeling ‘Very Good’ ontvangen van het Building Research Establishment (BRE Global Ltd.).

  BRE Global Ltd. is een onafhankelijke, internationale certificeringsinstantie die de certificering van brand-, veiligheids- en milieuproducten en -diensten, managementprocessen en andere producten en systemen aanbiedt.

  Voordelen voor u

  BES 6001 is erkend door BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method for buildings) en draagt bij aan het verkrijgen van het keurmerk voor duurzaam vastgoed BREEAM-NL in het onderdeel MAT5 (Onderbouwde herkomst van bouwmaterialen).
  Met de beoordeling BES-6001 ‘Very Good’ voor producent Roma Dämmsysteme, kunnen zowel de Roma-sandwichpanelen met een PIR-schuim isolatiekern (type P en M) als met een steenwolkern (type FP en FV) in de MAT 5-calculator met Tier level 1 worden ingevoerd, hetgeen het maximaal aantal haalbare 3 punten oplevert.

  Duurzaam en verantwoorde herkomst

  Het BES-6001-certificaat is bestemd voor elke fabrikant die duurzame bouwproducten produceert en toont aan dat de materialen gebruikt bij de productie op een verantwoorde manier worden ingekocht in de hele toeleveringsketen. Dit geeft opdrachtgevers de zekerheid dat de beoogde duurzaamheid van hun vastgoed is gebouwd met kwalitatieve bouwproducten met een onderbouwde herkomst.

  De norm stelt onder meer eisen ten aanzien van de volgende kenmerken van een producerende onderneming: traceerbaarheid van materialen door de toeleveringsketen, milieu aspecten zoals de uitstoot van broeikasgassen en de impact van het transport, sociale aspecten zoals werkgelegenheid, ondernemersvaardigheden en bedrijfsethiek.

  Wat is BREEAM-NL?

  Assortiment isolatiepanelen

  Overig Blog/Nieuws

  Terug

  Top

  Archief

  ULO-cellen uitbreiding Van den Brink Fruit ‘t Goy

  Bij Van den Brink Fruit in ’t Goy bou...Lees meer

  FM Approvals 4882 voor ROMA-isolatiepanelen

  ROMA Dämmsysteme heeft met haar PIR-i...Lees meer

  Koel- en vrieshuizen met sedumdaken, een goed idee?

  “Sedumdaken op koel- en vrieshuizen, ...Lees meer

  Fruitteelt Vakbeurs 2020

  Bezoek Roma isolatiesystemen op Dé Fr...Lees meer

  Nieuwbouw slachthuis Hoff slagerij Hardenberg

  Voor de nieuwbouw van het slachthuis ...Lees meer

  Nieuwbouw Ruitenberg Ingredients Ruinerwold

  Voor de nieuwe productiehal van Ruite...Lees meer

  Nieuwbouw Domino’s Pizza te Nieuwegein

  Domino’s Pizza besteedde deze isolati...Lees meer

  Sandwichpanelen met biomassa

  Door isolatiepanelen met biomassa var...Lees meer

  Uitbreidingen bij terugkerende klanten

  Uitbreidingen bij terugkerende klante...Lees meer

  Nieuwe VCA*-certificering ontvangen

  VCA* 2017/6.0 certificaat voor veilig...Lees meer

  Nieuwbouw Wilko Fruit

  Wilko Fruit in Breda besteedde de iso...Lees meer

  Nieuwe editie Roma Info is uit!

  Nieuwsbrief: In deze editie: nieuwbou...Lees meer

  Beloopbare plafonds in de sandwichpanelenbouw

  Beloopbare plafonds in de sandwichpan...Lees meer

  High Care-vensters

  High Care vensters! Vlak met de wand,...Lees meer