Blog/Nieuws

Terug

Blog/Nieuws

Nieuwe editie Roma Info nieuwsbrief

Is rand- en valbeveiliging bij montage sandwichpanelen plafonds nodig?

BES-6001 certificering ‘Zeer Goed’ voor Roma-isolatiepanelen

ULO-cellen uitbreiding Van den Brink Fruit ‘t Goy

Kivits–Goes, VGK Cool Logistics en ERP in nieuw logistiek centrum op Nieuw Reijerwaard

Archief

Blog/Nieuws

Nieuwe editie Roma Info nieuwsbrief

Jaarlijks geven wij een gedrukte nieuwsbrief uit voor alle geïnteresseerden in ontwikkelingen en achtergronden over onze isolatiebouw: de projecten en de producten.

In deze editie:

 • Nieuwe huisvesting Domino’s Pizza

 • Uitbreiding deurenserie High Care

 • Maatwerk schuifdeur op groot formaat voor logistiek proces

 • Nieuwe besturing voor schuifdeuren

 • Nieuwe deuropener koel- en vriesschuifdeuren

 • BES-6001: ‘Zeer Goed’ voor Roma-isolatiepanelen

 • Recente projecten

 • Projecten in voorbereiding

 • Download hieronder de nieuwe editie van de Roma Info

  Roma_info_nieuwsbrief-Sept_2020

  Overig Blog/Nieuws

  Is rand- en valbeveiliging bij montage sandwichpanelen plafonds nodig?

  Wat zijn de gevaren?

  Werken op hoogte brengt verschillende gevaren met zich mee. Dat is te lezen op Arbo-online en kunnen wij uit eigen ervaring ook bevestigen. Vanaf 2,5 meter geldt dat er sprake is van een verhoogd risico dat in het ergste geval fatale gevolgen kan hebben. Dat blijkt wel uit diverse cijfers over ongevallen op de bouwplaats die de Arbeidsinspectie registreert.

  Sinds jaar en dag is het vallen van een hoogte één van de meest voorkomende ongevallen op de bouwplaats. Onze Roma-monteurs werken veelal op grotere hoogte en dit aspect heeft daarom ook onze hoogste prioriteit. Daarom dient er te allen tijde de juiste rand- en valbeveiliging te zijn voorzien bij montage van sandwichpanelen plafonds.

  Wat zijn oorzaken van ongevallen?

  Allereerst de belangrijke oorzaken van ongevallen bij het werken op hoogte:

 • Te weinig aandacht besteden aan veiligheid bij het werken op plafonds al in de ontwerp- en voorbereidingsfase.
 • Het ontbreken van een gezamenlijke (integrale) aanpak en verantwoordelijkheid voor de juiste oplossing.
 • Volgens de Inspectie SZW gaat het vooral om een gebrek aan regie en coördinatie, (gevoelde) werkdruk, niet adequaat reageren op onverwachte situaties en het ontbreken van toezicht. Gebouweigenaren, opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk.
 • Werkgevers en werknemers nemen onnodige risico’s door onjuiste, onvolledige of zelfs in het geheel geen maatregelen en voorzieningen te treffen tegen valgevaar. Dus is er sprake van afwezigheid of onjuist gebruik van plafond randbeveiliging en ladders en het onjuist toepassen van afzettingen of dichtleggen van sparingen.

 • Welke oplossingen zijn er hiervoor in theorie?

  Liefst willen we graag allemaal sneller en efficiënter werken; het werk gewoon maken. Maar zonder valbeveiliging is werken boven 2,5 meter hoogte wettelijk niet toegestaan! Hoe moet de klus dan op een veilige manier worden geklaard? Oplossingen daarvoor zijn een volgorde van maatregelen die in de Arbowet zijn vastgelegd. de arbeid hygiënische strategie (AHS). De strategie bestaat uit vier niveaus van maatregelen. Men moet steeds eerst kijken of een maatregel op het eerste niveau mogelijk is, daarna op het tweede, enzovoort.

  Samenvattend:

 • Niveau 1 bronaanpak: het wegnemen van ontstane hoogten door aanbrengen van een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer.
 • Niveau 2: collectieve maatregel: het gevaar tegengaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken of leuningen.
 • Niveau 3: individuele maatregel: voldoende sterke en grote vangnetten op doelmatige wijze aanbrengen of doelmatige veiligheidsgordels gebruiken met vanglijnen van voldoende sterkte, dan wel andere technische middelen die ten minste een zelfde mate van beveiliging geven.
 • Niveau 4: Persoonlijke Bescherming Middelen: voor valbescherming kan dat zijn een harnasgordel in combinatie met vanglijn en valdemper.

 • Het ‘afdalen’ in de AHS-volgorde is alléén toegestaan als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is, of als deze meer risico met zich mee brengt.
  Een maatregel afwijzen of overslaan op grond van bijvoorbeeld esthetica mag dus niet.
  Ook economische oorzaken mogen voor deze gevaren niet worden aangewend als reden voor een maatregel op lager niveau.

  Naar de mening van Roma Nederland B.V. verdienen de veiligheidsvoorzieningen op beloopbare plafonds meer gezamenlijke aandacht. Vooral omdat in onze gevallen meerdere bouw- en installatiepartijen onze plafonds als werkruimte gebruiken. Hierbij zijn algemene (permanente) voorzieningen gewenst die na oplevering van de isolatiebouw blijven staan.

  Welke oplossingen zijn er in de praktijk?

  Om het werken op hoogte op beloopbare sandwichpanelen plafonds nog veiliger te maken, bieden wij de volgende oplossingen:

 • Onze verkoopadviseur informeert de opdrachtgever / eindgebruiker tijdig vooraf ter preventie. Hij bespreekt de mogelijkheden en maakt deze financieel inzichtelijk.
 • Roma-sandwichpanelen worden tot één meter boven de plafondhoogte opgetopt zodat er een (permanente) valbeveiliging ontstaat.
 • In sommige situaties is het niet mogelijk om wanden hoger door te trekken. Dan moet er toch een (tijdelijke) collectieve randbeveiliging worden aangebracht, die door meerdere bedrijven wordt gebruikt.
 • In het ontwerp behoort een aanlijnsysteem opgenomen te worden om dakkappen te kunnen monteren daar waar geen collectieve veiligheidsvoorzieningen kunnen worden aangebracht.
 • De coördinatie en het regisseren kan men het beste aan de hoofdaannemer overlaten. Die controleert en maakt dan een eerlijke kostenverdeling over alle betrokken bouwpartijen.

  Met een meer gezamenlijke aanpak en samenwerking komen we verder: samen sterk voor veilig werk!

 • Blog: Beloopbare plafonds in sandwichpanelenbouw

  Overig Blog/Nieuws

  BES-6001 certificering ‘Zeer Goed’ voor Roma-isolatiepanelen

  De Roma-isolatiepanelen hebben het certificaat BES-6001 met beoordeling ‘Very Good’ ontvangen van het Building Research Establishment (BRE Global Ltd.).

  BRE Global Ltd. is een onafhankelijke, internationale certificeringsinstantie die de certificering van brand-, veiligheids- en milieuproducten en -diensten, managementprocessen en andere producten en systemen aanbiedt.

  Voordelen voor u

  BES 6001 is erkend door BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method for buildings) en draagt bij aan het verkrijgen van het keurmerk voor duurzaam vastgoed BREEAM-NL in het onderdeel MAT5 (Onderbouwde herkomst van bouwmaterialen).
  Met de beoordeling BES-6001 ‘Very Good’ voor producent Roma Dämmsysteme, kunnen zowel de Roma-sandwichpanelen met een PIR-schuim isolatiekern (type P en M) als met een steenwolkern (type FP en FV) in de MAT 5-calculator met Tier level 1 worden ingevoerd, hetgeen het maximaal aantal haalbare 3 punten oplevert.

  Duurzaam en verantwoorde herkomst

  Het BES-6001-certificaat is bestemd voor elke fabrikant die duurzame bouwproducten produceert en toont aan dat de materialen gebruikt bij de productie op een verantwoorde manier worden ingekocht in de hele toeleveringsketen. Dit geeft opdrachtgevers de zekerheid dat de beoogde duurzaamheid van hun vastgoed is gebouwd met kwalitatieve bouwproducten met een onderbouwde herkomst.

  De norm stelt onder meer eisen ten aanzien van de volgende kenmerken van een producerende onderneming: traceerbaarheid van materialen door de toeleveringsketen, milieu aspecten zoals de uitstoot van broeikasgassen en de impact van het transport, sociale aspecten zoals werkgelegenheid, ondernemersvaardigheden en bedrijfsethiek.

  Wat is BREEAM-NL?

  Assortiment isolatiepanelen

  Overig Blog/Nieuws

  ULO-cellen uitbreiding Van den Brink Fruit ‘t Goy

  Forse uitbreiding ULO-bewaarcellen

  Ondanks de Corona-crisis bouwt Roma Projects met aangepaste richtlijnen door aan het ULO-cellenbouwproject bij Van den Brink Fruit in ’t Goy. In het vervolg op een opgeleverd project in 2018 voor de bouw van 20 ULO-cellen en 3 gangcellen, gaat het nu om een uitbreiding met 12 ULO-cellen, 2 gangcellen en 2 koelcellen. Hiernaast is een grote sorteerruimte gebouwd met entresolvloer.

  Gasdichte koeldeuren voor ULO-cellen

  Alles uit één hand

  Inmiddels is de fase van de bouw van de ULO-cellen grotendeels afgerond. Momenteel voltooien wij de installatie van onze eigen geproduceerde en op gasdichtheid geteste bediende hef- en schuifdeuren.

  Alle detailleringen van de isolatiepanelen, gasdichte deuren, het zetwerk én de montagewerkzaamheden sluiten perfect op elkaar aan en vormen samen één beproefd bouwconcept voor de beste isolatie én gasdichtheid uit één hand.

  Gasdichte ULO-deuren van 4,5 meter breed

  Alle gemonteerde Roma-isolatiepanelen zijn voorzien van het FM-Approval keurmerk in verband met de brand/rookverzekering. De Roma-isolatiepanelen in de deurbladen zijn ook standaard voorzien van FM-Approval. In totaal gaat het om 13 deuren met een breedte tot wel 4,5 meter. De breedte van de deuren is afgestemd op de ruimte en het interne logistieke verkeer. De meeste deuren zijn elektrisch bediend hetgeen energiebesparing en een gecontroleerde bediening mogelijk maakt. Nadat de fase van de deureninstallatie is voltooid, volgt het aanbrengen van de gasdichte coating. Het project eindigt met een lekdichtheidscontrole.

  AGF.nl: Van den Brink Fruit breidt uit met ammoniakkoeling

  Bouwkundig verkoopadviseur Bart Hultermans inspecteerde de bouw en maakte van de gelegenheid gebruik om opdrachtgever Ton van den Brink te laten zien wat Roma Products nog meer aan maatwerk uit de fabriek kan leveren voor de finishing touch: rvs-bewaarbakjes voor het veilig bewaren van de bijgeleverde afstandsbediening van de elektrische bediende deuren op de heftrucks.

  Gasdicht bouwconcept

  Overig Blog/Nieuws

  Kivits–Goes, VGK Cool Logistics en ERP in nieuw logistiek centrum op Nieuw Reijerwaard

  Kivits-Goes Beheer BV ontwikkelt een nieuw koelhuis en logistiek centrum voor met name fruit op industrieterrein Nieuw Reijerwaard. De nieuwbouw op een kavel van 2,4 hectare grond in het Agro-Logistieke cluster in Barendrecht-Ridderkerk huisvest straks de bedrijven Kivits–Goes , VGK Cool Logistics en ERP die momenteel in Barendrecht gevestigd zijn.

  Roma Projects is geselecteerd voor de uitvoering van de complete 35.000 m2 isolatiebouw inclusief isolerende deuren en toebehoren. Het koelhuis biedt in de eerste fase ruimte aan de koel- en vriesopslag van een kleine 20.000 pallets. Daarnaast komt er een verpakkingsruimte van 3.500 m2.

  Eerder bouwde Roma Projects samen met Willy Naessens aan de nieuwbouw van Kivits in Waalwijk (2011), Goes Handling in De Meern (2015) en Wilko Fruit in Breda (2019)

  Blog: Nieuwbouw Wilko Fruit

  Betrokken partijen bij het project zijn:

 • Ontwikkeling: Kivits–Goes Beheer
 • Vastgoedeigenaar: WDP Nederland
 • Hoofdaannemer: Willy Naessens Nederland
 • Architect: Bogaerds architecten en ingenieurs
 • Koelinstallaties: Paauw Industrial Refrigeration Solutions
 • Isolatiebouw: Roma Nederland B.V.

 • AGF.nl: Persbericht Kivits-Goes Beheer

  Overig Blog/Nieuws

  Terug

  Top

  Archief

  FM Approvals 4882 voor ROMA-isolatiepanelen

  ROMA Dämmsysteme heeft met haar PIR-i...Lees meer

  Koel- en vrieshuizen met sedumdaken, een goed idee?

  “Sedumdaken op koel- en vrieshuizen, ...Lees meer

  Fruitteelt Vakbeurs 2020

  Bezoek Roma isolatiesystemen op Dé Fr...Lees meer

  Nieuwbouw slachthuis Hoff slagerij Hardenberg

  Voor de nieuwbouw van het slachthuis ...Lees meer

  Nieuwbouw Ruitenberg Ingredients Ruinerwold

  Voor de nieuwe productiehal van Ruite...Lees meer

  Nieuwbouw Domino’s Pizza te Nieuwegein

  Domino’s Pizza besteedde deze isolati...Lees meer

  Sandwichpanelen met biomassa

  Door isolatiepanelen met biomassa var...Lees meer

  Uitbreidingen bij terugkerende klanten

  Uitbreidingen bij terugkerende klante...Lees meer

  Nieuwe VCA*-certificering ontvangen

  VCA* 2017/6.0 certificaat voor veilig...Lees meer

  Nieuwbouw Wilko Fruit

  Wilko Fruit in Breda besteedde de iso...Lees meer

  Nieuwe editie Roma Info is uit!

  Nieuwsbrief: In deze editie: nieuwbou...Lees meer

  Beloopbare plafonds in de sandwichpanelenbouw

  Beloopbare plafonds in de sandwichpan...Lees meer

  High Care-vensters

  High Care vensters! Vlak met de wand,...Lees meer

  Aandocken bij koel- en vrieshuizen

  Het aandocken van de vrachtwagen bij ...Lees meer

  Wilt u zonnepanelen op uw sandwichpanelendak?

  In de utiliteitsbouw staat duurzaamhe...Lees meer

  Uw investering in sandwichpanelen brandveilig ?

  Met sandwichpanelen brandveilig bouwe...Lees meer